Музичка Секција За Децу

Циљ музичке секције СКУД Опленац је да се деца упознају са српском, народном, традиционалном музиком и да кроз рад у оквиру музичке школе и дечијег оркестра усавршавају своје технике свирања.

Музичка школа обухвата овладавање технике свирања музичких инструмента као и познавање нотног писма, солфеђа.

У музичку школу могу да се учлане деца од 7 до 15 година старости која немају музичко образовање као и деца која имају неко музичко образовање.

Музичка школа врши упис талентоване деце за инструменте: хармоника, фрула, тамбура, гитара,виолина, флаута,кларинет и контрабас.