Драмска школа Опленца

Полазници школе глуме СКУД Опленац, имају јединствену прилику да науче основне елементе глуме, везане за успешно овладавање ликом, и презентацију тог лика на сцени. У своме раду, школа се руководи високим стандардима, по узору на Факултет Драмских Уметности у Београду, а са програмом који је прилагођен дечијем узрасту.

Школа негује следеће елементе:

 • Глума
 • Дикција
 • Техника гласа
 • Сценски покрет
 • Сценске борбе
 • Игре
 • Маска

Школа припрема полазнике за:

 • Појединачне,
 • колективне,
 • музичко-сценске и
 • рецитаторске наступе,

са плесом, мимиком и покретом као саставним делом. Разни стилови глуме, драмтургија кратке форме, дисконтинуитети драмске целине, склапање, синхронизација са звуком као и стилске фигуре, саставни су део веома амбициозног програма ове школе.

Школа говора негује:

 • Лепо говорење,
 • правилан говор,
 • форме изражавања,
 • беседништво и
 • употребу речи.

Разни облици драмске нарације комбиновани са:

 • Акцентским вежбама,
 • вежбама интонације и интензитета гласа,
 • вежбама темпа, мимике и гестикулације,

допринеће да ваше дете развије разноврсне облике језичког изражавања, усаврши свој речник, и стекне самопоуздање у свакодневном обраћању другим људима.

 

Учешћем у драмској школи, ваше дете ће:
 • Развијати комуникациjу са другим ученицима.
 • Подстицати спонтаност и слободу у понашању, у односима са другима.
 • Развијати креативност.
 • Развијати љубав према позоришту, драми и осталим облицима уметничког изражавања.
 • Усавршавати изражајност читања и рецитовања, интерпретација књижевних ликова.
 • Увежбавати рецитовања конкретних песама и текстова.
 • Читати књижевно-уметничке текстове по улогама.
 • Радити на драматизацији текстова.
 • Организовано гледати и анализирати позоришне представе

Send us an e-mail with your name, age, and activity you are interested in to:
[email protected]This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it to pre-register, or register in person every Saturday
from 10 am to 1 pm from September to June